Thi Công Đường Ven Biển, Thị Xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định

Thi Công Đường Ven Biển, Thị Xã Hoài Nhơn, Tỉnh Bình Định


Mô tả dự án

Tổng thầu thi công:Công ty TNHH Xây Dựng Tín Nghĩa

Đơn vị cung cấp thiết bị tường chắn có cốt, khe co giãn:Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng An Huy

Địa điểm: Tỉnh Bình Định

Thời gian thi công:  Tháng 09 năm 2022