Cầu Lạch Vạn – Km 48+850 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An

Cầu Lạch Vạn – Km 48+850 Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An


Mô tả dự án

Tổng thầu thi công:Công ty Cổ Phần Xây Dựng Tân Nam

Đơn vị cung cấp thiết bị tường chắn có cốt, khe co giãn:Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng An Huy

Địa điểm: Tỉnh Nghệ An

Thời gian thi công:  Tháng 08 năm 2022