Cầu Vượt Sông Mã, Tỉnh Thanh Hóa

Cầu Vượt Sông Mã, Tỉnh Thanh Hóa


Mô tả dự án

Tổng thầu thi công: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng và Thương Mại Minh Việt Phát

Đơn vị cung cấp thiết bị tường chắn có cốt, khe co giãn:Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng An Huy

Địa điểm: Tỉnh Thanh Hóa

Thời gian thi công:  Tháng 09 năm 2023