TẦM NHÌN -SỨ MỆNH- GIÁ TRỊ CỐT LÕI VÀ MỤC TIÊU

TẦM NHÌN

 • Trở thành một công ty thi công hàng đầu về lĩnh vực Công nghiệp.
 • Trở thành top 05 đơn vị thi công ý nền móng sử dụng công nghệ Grouting, Jet Grouting, khoan PRD…
 • Phát triển thương hiệu AnHuyHome về thi công nhà ở dân dụng đạt Chất lượng-Thẩm mỹ cao.

SỨ MỆNH

 • Sứ mệnh của An Huy Construction là nỗ lực đem lại những giải pháp và dịch vụ xây dựng đạt các yếu tố AN TOÀN- TIẾN ĐỘ- CHẤT LƯỢNG – THẨM MỸ nhằm đáp sự kỳ vọng của khách hàng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 • Sự nỗ lực: Với Slogan “Nỗ lực cho ngày mai tốt đẹp hơn, mọi cán bộ công nhân viên của An Huy luôn ý thức nỗ lực hằng ngày để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện tổ chức từ trong ý thức đến hành động.
 • Sự Tôn Trọng: Tôn trọng chính quyền và cộng đồng, tôn trọng khách hàng và cổ đông, tôn trọng đối tác và người lao động.
 • Sự Tin Cậy: Tính Minh bạch và Trung thực mang lại sự tin cậy trong mọi mối quan hệ, giao dịch, với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác.
 • Làm Việc Nhóm: Thấu hiểu giá trị của tinh thần làm việc nhóm luôn mang lại thành công. Động viên, khuyến khích, cùng nhau hướng đến mục tiêu chung.
 • An Toàn Lao Động: Cung cấp một nơi làm việc đảm bảo an toàn cho tất cả các bên liên quan, khu vực lân cận và có trách nhiệm với cộng đồng, thân thiện với môi trường.

MỤC TIÊU

An Huy Construction hướng đến 4 tăng và 1 giảm

4 TĂNG:

 • Tăng số lượng khách hàng tiềm năng
 • Tăng số lượng khách hàng tiềm năng thành khách hàng ký hợp đồng
 • Tăng số lượng khách hàng quay trở lại sử dụng dịch vụ An Huy hoặc giới thiệu An Huy với các đối tác khác
 • Tăng giá trị của các hợp đồng thi công

01 GIẢM:

Giảm các chi phí bất hợp lý và lãng phí trong quá trình sản xuất thi công.