Cầu Vượt Ngang Diễn Đoài, Đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu

Cầu Vượt Ngang Diễn Đoài, Đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu


Mô tả dự án

Tổng thầu thi công: Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam

Đơn vị cung cấp thiết bị tường chắn có cốt, khe co giãn: Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng An Huy

Địa điểm: Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

Thời gian thi công:  Tháng 04 năm 2023