NHÀ MÁY CÔNG TY HIỆP LỢI

NHÀ MÁY CÔNG TY HIỆP LỢI


Mô tả dự án

Địa chỉ: VSIP II, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hiệp Lợi

Diện tích: 7,840m2