KHU DÂN CƯ CHỢ CÁI TẮC (HẬU GIANG)

KHU DÂN CƯ CHỢ CÁI TẮC (HẬU GIANG)


Mô tả dự án

Địa chỉ: Tỉnh Hậu Giang

Chủ đầu tư: CTY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG TRẦN NGUYỄN

Diện tích: 9.785 m2