KHU BIỆT THỰ RUBY LAND

KHU BIỆT THỰ RUBY LAND


Mô tả dự án

Địa chỉ: KCN Mỹ Phước, tỉnh Bình Dương

Địa chỉ: Công ty CP KD và phát triển nhà Bình Dương

Diện tích: 100,000m2