NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NAMLIK1-LÀO : Sử dụng công nghệ khoan PRD và Gia cố chống thấm Đê quai bằng phương pháp Grouting

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NAMLIK1-LÀO : Sử dụng công nghệ khoan PRD và Gia cố chống thấm Đê quai bằng phương pháp Grouting


Mô tả dự án

Địa chỉ: Vietiane, Lào

Chủ đầu tư: Công ty Posco E&C