CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TAJOW

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP KIM LOẠI TAJOW


Mô tả dự án

Địa chỉ: KCN Xuyên Á- Long An

Chủ đầu tư: Công ty TaJow (Việt Nam)

Diện tích: 7.025m2