AN HUY VÀ KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

AN HUY VÀ KHÓA HUẤN LUYỆN AN TOÀN LAO ĐỘNG

An toàn lao động và vệ sinh lao động là những chế định của luật lao động bao gồm những quy phạm pháp luật quy định việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao động, đồng thời duy trì tốt khả năng làm việc lâu dài của người lao động.

Bởi vì sự đảm bảo cho chính người lao động cho nên An Huy việc đưa ra khóa huấn luyện ATLĐ cho công nhân trước khi bắt đầu vào công trình, điều này thể hiện sự quan tâm công nhân cũng như đặt an toàn lên trên hết. Hãy thực hiện đúng quy định, sau đây là một số hình ảnh đẹp chúng tôi muốn chia sẻ cho mọi người biết về khóa huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động là như thế nào.

Hình ảnh các công nhân của Cty An Huy trong khóa huấn luyện ATLĐ

Những kỹ năng trong khóa huấn luyện sẽ được Kỹ sư ATLĐ của An Huy phổ biến một cách cẩn thận và chi tiết.

Ngoài ra Kỹ sư còn đưa ra những bài kiểm tra nhỏ tại chỗ cho các công nhân có thể hình dung một cách rõ ràng và dễ hiểu nhất.

Mọi Qui định về ATLĐ đều được An Huy kiểm tra kỹ càng trước khi vào làm việc.

Việc quy định vấn đề ATLĐ và vệ sinh lao động thành một chế định của An Huy nó có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn.

  • Trước hết, nó biểu hiện sự quan tâm của Cty đối với vấn đề bảo đảm sức khỏe làm việc lâu dài cho người lao động.
  • Thứ hai, các quy định về đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh lao động phản ánh nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với người lao động trong vấn đề bảo đảm sức khỏe cho người lao động. Ví dụ : việc trang bị các phương tiện che chắn trong điều kiện có tiếng ồn, bụi…
  • Thứ ba, nó nhằm đảm bảo các điều kiện vật chất và tinh thần cho người lao động thực hiện tốt nghĩa vụ lao động. Cụ thể, việc tuân theo các quy định về an toàn lao động và vệ sinh lao động đòi hỏi người sử dụng lao động trong quá trình sử dụng lao động phải đảm bảo các điều kiện này (Ví dụ: trang bị đồ bảo hộ lao động, thực hiện các chế độ phụ cấp…

Hình ảnh công nhân của An Huy đồng lòng tuân thủ theo mọi qui định về ATLĐ sau buổi huấn luyện.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *